/Portfolio/Stroje reklamowe na zamówienie Krainy Zabawy Jupijupijaj - projekt

Stroje reklamowe na zamówienie Krainy Zabawy Jupijupijaj - projekt

Nr referencyjny
28581
Rozmiar
0
Projekty

Czyż może istnieć doskonalsza forma towarzyszenia dzieciom w ich wolnym czasie i w miejscach przeznaczonych na rozrywkę, niż ta, którą oferują swym wyglądem, kolorystką, symboliką oraz umiejętnościami i zaangażowaniem moderatora

stroje reklamowe?

Traktując to pytanie, jako całkowicie retoryczne, w zupełnie czarodziejski sposób przenosimy się z Krakowa do Bielska-Białej, gdzie w najnowocześniejszym całorocznym Centrum Zabaw Jupijupijaj, dzieci w najprzeróżniejszym wieku odkrywają świat beztroskiej i wspaniałej zabawy, napotykając co rusz

stroje reklamowe maskotki

zaprojektowane i wykonane w naszej firmie.

Stroje reklamowe na zamówienie,

które oferuje wszystkim zainteresowanym nasza firma, to w porównaniu z takimi ofertami, jak

stroje reklamowe Allegro

lub

stroje reklamowe wypożyczalnia,

możliwość stworzenia czegoś unikalnego, indywidualnego dopasowania do potrzeb Klientów kolorystki, zestawu dodatków, rozmiaru i oznakowania, a także wyrażenie szacunku dla wszystkich mających z nimi styczność poprzez oferowanie im kontaktu z oryginalnymi i niespotykanymi gdzie indziej postaciami.

Na 750 metrach kwadratowych

Krainy Zabawy Jupijupijaj

mieszczącej się na II piętrze Karpackiego Centrum Handlowego wśród kilkupoziomowego systemu labiryntów z rurami, zjeżdżalni, torów przeszkód, ścianek wspinaczkowych i trampolin, na podłodze interaktywnej, ale i w basenie z piłeczkami, przy elektronicznych tablicach zręcznościowych oraz interaktywnych armatkach do strzelania piłeczkami, w labiryncie laserowym i na boisku do gry w koszykówkę, w samochodzikach elektrycznych, w foto budce, na karuzeli, przy jupi4- x-box, symulatorach, grach zręcznościowych, cymbergajach i bezpiecznych zabawkach dla najmłodszych, na scenie, a także w trzech wyjątkowych pokojach urodzinowych oraz sali dla malucha, czyli po prostu wszędzie można spotkać oficjalną

maskotkę

Jupijupijaj, czyli Jupijupijaj (takie miano noszą zaprojektowane i wykonane w naszej firmie

stroje reklamowe).

Wszystkich, którym nie będzie dane w najbliższym czasie udać się do Bielska-Białej, dzięki naszej firmowej stronie internetowej zapewniamy możliwość przekonania się, jak wyglądają naprawdę bezprecedensowe i unikatowe

stroje reklamowe,

wystarczy po prostu przejrzeć starannie naszą tematyczną galerię

stroje reklamowe,

a także zajrzeć na profile w mediach społecznościowych, gdzie w nieco luźniejszy sposób prezentujemy nasze

stroje reklamowe

- FacebookTwitterGoogle+ i na nasz oficjalny firmowy kanał filmowy You Tube, gdzie w jednym miejscu zgromadziliśmy około 200 filmów, w których wiodącą rolę odgrywają nasze

stroje reklamowe.

Mascot costumes on demand

Land of Fun Jupijupijaj


What could be more perfect form to accompany children in their spare time and places for entertainment than that which offers its appearance, colorist, symbolism and the skills and commitment moderator

mascots costumes (costumes advertising)?

Using this question as a completely rhetorical, in a completely magically move from Krakow to Bielsko-Biała, where the most modern year-round play center Jupijupijaj children in the manifold ages discover the world of carefree and great fun, meeting every move

mascot costumes (costumes advertising mascot)

designed and manufactured in our company.

Mascot costumes on demand (costumes advertising on demand),

which offers to all interested our company, it is compared with such offers as costumes.


At 750 square meters Land of Fun, located on the second floor of the Carpathian shopping center among the multi-level system of mazes of pipes, slides, obstacle courses, climbing walls and trampolines on the floor interactive, but also in the pool of balls, the electronic boards of skill and interactive cannon to shooting balls in the maze and laser on the court to play basketball, the electric bumper cars, a photo booth, the carousel, the jupi4- x-box, simulators, games of skill, safe toys for children, on stage and in the three unique rooms and a hall for birthday toddler, or just about anywhere you can meet the official

mascot Jupijupijaj,

or Jupijupijaj (so called wear designed and made in our company

mascot costumes).

All who do not will be given in the near future to go to Bielsko-Biala, thanks to our corporate website we provide the opportunity to see how they look really unprecedented and unique

mascot costumes (costumes advertising)

simply review carefully our thematic gallery

mascot costumes (outfits advertising)

and also look at the profiles in social media, where a slightly looser way we present our

mascot costumes -

- FacebookTwitterGoogle+ and our official corporate movie channel You Tube, where in one place gathered about 200 films, in which the leading role played by our

mascot costumes (promotional costumes).

 

 

Stroje reklamowe na zamówienie

Krainy Zabawy Jupijupijaj

 

tłumaczenie - GOOGLE - translation

Stroje reklamowe na zamówienie Krainy Zabawy Jupijupijaj - projekt

Chcesz ekspresową wycenę?
Zadzwonimy do Ciebie
w 5 minut.

podaj swój nr telefonu:

Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Tylko oddzwonimy.

* pola wymagane
do góry