/Elabika/Zasady współpracy

Zasady współpracy

Jeżeli chcą Państwo stworzyć własną maskotkę lub strój reklamowy, należy skontaktować się z nami i przesłać nam swój projekt.

Nie mają Państwo konkretnego pomysłu? My sami, na podstawie Państwa wytycznych, stworzymy odpowiedni wzór.

Elabika Kiełbasa Delight WędlinkaW szczególnych, uprzednio uzgodnionych przypadkach, przedstawimy w formie wizualizacji komputerowej 2D propozycję, na którą będzie można nanosić ewentualne zmiany.

W jaki sposób przygotowujemy się do realizacji oczekiwań lub marzeń naszych Klientów napisaliśmy w tym miejscu. Na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo również odpowiedzi na pytania, których nie zadaliście, bo... .

Po zaakceptowaniu projektu nadchodzi czas na jego realizację. Produkcja zostanie rozpoczęta zaraz po wpłaceniu zaliczki, pozostałą część kwoty uzupełnią Państwo już po otrzymaniu gotowego produktu.

Oczywiście! Tworzymy dowolną ilość maskotek, dostosowaną do wymagań i potrzeb Klienta, jednak pierwsze jednorazowe zamówienie musi opiewać na co najmniej 200 sztuk maskotek. Jeśli chodzi o maskotki kostiumy reklamowe uwielbiamy długie serie, ale ponieważ na początku i tak jest jakiś numer 1, wyznacza on jednocześnie wielkość minimalnego zamówienia.

Wszelkie pliki do druku powinny być dostarczone do nas w wektorach, inaczej w krzywych oraz poglądowo w formacie bitmap lub *.jpg o rozdzielczości co najmniej 300 dpi w skali 1:1 RGB. W przypadku, gdy grafiki mają być wykonane z wykorzystaniem folii typu Flex lub Flock, obowiązujacym formatem jest *.cdr. Grafiki na stroje reklamowe, których zewnętrzna tekstura jest repliką oryginału (np. opakowania, banknotu), wykonujemy WYŁĄCZNIE po otrzymaniu ich w formacie *.ai.

Zapraszamy do współpracy! Dla stałych klientów oferujemy korzystne rabaty i odroczone terminy płatności!

Realizacja zamówienia

Realizacja jakiegokolwiek zlecenia przez firmę Elabika następuje, w wyniku porozumienia między nią, a jej Klientem, na postawie:

  • umowy,
  • zamówienia,
  • ustalenia warunków wykonania produkcji przy pomocy poczty elektronicznej.

Bez względu na wybór formy kontraktu, do jego finalizacji, oprócz szczegółowego opisania i uzgodnienia wyglądu przedmiotu zamówienia, oraz dostarczenia plików graficznych w wymaganych formatach (patrz wyżej), należy przekazać firmie Elabika pełne dane podmiotu zamawiającego, służące jedynie do wystawienia prawidłowej faktury sprzedaży, wskazania osoby upoważnionej do kontaktowania się z firmą Elabika w sprawie realizacji zamówienia oraz podania adresu wysyłki przedmiotu zlecenia (o ile jest on inny, niż wynika to z danych umieszczonych na fakturze).

Uwaga ważne

  • Wszelkie, powszechnie używane w celach marketingowych i identyfikacyjnych znaki towarowe, hasła, logotypy, grafiki przekazane firmie Elabika przez Klientów stanowią ich własność.
  • Umieszczenie ich za zgodą i na zlecenie Klienta, w sposób stanowiący ich integralną i widoczną część, na zaprojektowanych i wykonanych przez firmę Elabika przedmiotach, takich jak: stroje reklamowe, maskotki reklamowe, gadżety reklamowe, stanowi jednocześnie pełną aprobatę i zgodę na propagowanie ich wizerunku w przyjętej dotychczas przez firmę Elabika formie oraz stanowi zgodę na umieszczanie ich w odpowiednich tematycznych galeriach na stronach prowadzonych przez firmę Elabika (bez względu na nazwę domeny) w postaci fotografii lub filmu, a także we wszelkich użytkowanych przez firmę Elabika profilach w tzw. mediach społecznościowych.
  • Tego typu forma prezentacji ma wyłącznie charakter informacyjny, stanowiąc formę popularyzacji możliwości produkcyjnych firmy Elabika do pozyskiwania kolejnych Klientów, przekonanych również poprzednimi realizacjami oraz nieodpłatnej popularyzacji podmiotu zlecającego i jego, przeznaczonych do celów reklamowych przedmiotów.
  • Archiwizacja zaprojektowanych i wykonanych w firmie Elabika przedmiotów, dokonywana w postaci fotografii i/lub filmu jest jednym z warunków podjęcia się przez firmę Elabika każdego i jakiegokolwiek zlecenia.
  • Firma Elabika zobowiązuje się przed wysłaniem przedmiotu zamówienia Klientowi, do prezentacji jego wizerunku w postaci fotografii lub filmu w ustalony i zaakceptowany przez Klienta sposób (maskotki reklamowe, gadżety reklamowe - fotografie przesłane jako załącznik do emaila; stroje reklamowe - profil Elabika na Facebook lub kanał Elabika na Youtube) w celu oceny przedmiotu zamówienia oraz wprowadzenia ewentualnych poprawek.
  • Elabika odstąpi całkowicie od prezentacji lub opublikuje dopiero po wskazanym uprzednio terminie wszelkie informacje na temat projektowanych i wykonanych przez siebie przedmiotów, wyłącznie na wyraźne, podpisane przez osobę upoważnioną, oświadczenie woli.
  • Wszelka ingerencja w treści zawarte na wymienionych wyżej miejscach publikacji, jeśli nie będzie w oczywisty sposób naruszała powszechnie obowiązujących przepisów z zakresu prawa autorskiego, jest możliwa wyłącznie po wskazaniu odpowiednich partii tekstu oraz uzasadnieniu i uzgodnieniu propozycji zmian..
do góry