/Elabika/Gwarancja

Gwarancja

Elabika stroje reklamowe gwarancjaPodobno, wraz ze wzrostem tak zwanej świadomości społecznej, w czasach, gdy zwiększa się dostępność do stale rozszerzającej się liczby dóbr, wpływ na wybór konkretnego produktu mają często nie tylko jego cechy, ale i dodatkowe, świadczone przez producenta wartości.

Firma Elabika, nie pozostając obojętna na tego typu trendy, oferuje swym potencjalnym, obecnym i byłym Klientom liczne, czasami nawet nieuświadamiane lub niedoceniane bonusy, które na potrzeby tej strony pozwoliliśmy sobie określić słowem

GWARANCJA.

Tym samym gwarantujemy, że każdemu, bez jakiegokolwiek wyjątku Klientowi pomożemy zaprojektować i wykonać jedyne w swoim rodzaju stroje reklamowe, maskotki reklamowe i inne gadżety reklamowe, które spełnią nie tylko ich oczekiwania, ale i marzenia.

Podczas całego cyklu projektowania i produkcji gwarantujemy niezbędną współpracę z podmiotem zamawiającym, by wykonać przedmiot zlecenia nie tylko terminowo, ale przede wszystkim z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej przez nas działalności na najwyższym poziomie oraz z dochowaniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej, wiedzy technicznej, a także obowiązującymi przepisami prawa, normami i indywidualnymi postanowieniami każdego zamówienia.

Ponieważ w trakcie wykonywania każdego zamówienia stosujemy, w uzgodnieniu z naszym Klientem, właściwe surowce i technologie odpowiednie do jego prawidłowej realizacji,

gwarantujemy i wykluczamy możliwość pojawienia się braków lub wad po otrzymaniu oryginalnie fabrycznie zapakowanego przedmiotu przez odbiorcę.

Brak informacji o jakichkolwiek wadach w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia przez zamawiającego, stanowi potwierdzenie udzielonej przez nas gwarancji, że przekazywane naszym Klientom produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz jakichkolwiek śladów używania i zniszczenia.

Elabika stroje reklamowe gwarancja

 

Gwarancja

W historii naszej przeszło dwudziestoletniej przygody z projektowaniem i produkcją maskotek reklamowych, ale przede wszystkim kostiumów reklamowych, mamy setki udokumentowanych i potwierdzonych przypadków użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem, często intensywnego i w wymagających warunkach atmosferycznych, w wymiarze kilku, a nawet kilkunastu lat. Bywały oczywiście i takie przypadki, gdy niektóre z elementów strojów reklamowych bywały kwestionowane czasami niemal natychmiast po otrzymaniu ich przez użytkowników, albo po dłuższym okresie użytkowania. Ale dokumentacja fotograficzna lub dokonana przez nas bezpośrednio ocena ich stanu jednoznacznie wskazywały albo na użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem (np. nie korzystanie z zapięć w obuwiu lub kombinezonie, nadmierne przemoczenie lub nie wysuszenie materiału) lub naturalne zużycie (np. starte podeszwy w obuwiu).

Treść wcześniejszego akapitu jednoznacznie wskazuje więc, że nasza firma służy pomocą swym Klientom nie tylko w okresie projektowania i produkcji, ale interesuje się losem przekazanych im produktów również później. Nie tylko podpowiadając najlepszy sposób użytkowania i przechowywania, ale udzielając rad w zakresie konserwacji, a nawet pomagając w usuwaniu defektów, które powstają czasami w wyniku zwyczajnego użytkowania, będących wynikiem naturalnych kontaktów maskotek z ich fanami. Nasze stanowisko opieramy na przekonaniu, że oferowane przez nas produkty są najwyższej jakości i przeznaczone są nie tylko do 12-to miesięcznej gwarantowanej przez nas stosownie do odpowiednich zapisów Działu II i Działu III Kodeksu Cywilnego, ale co najmniej kilkuletniej intensywnej, zgodnej z przeznaczeniem, eksploatacji.

do góry