/Elabika/Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego poducenta strojów, maskotek i gadżetów reklamowych Elabika

Właściciel witryny

Właścicielem niniejszej witryny internetowej, znajdującej się pod adresem www.elabi.pl jest firma Elabika - producent strojów, maskotek i gadżetów reklamowych, 30-390 Kraków, ul. Zawiła 61A.

Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiada Dyrekcja Elabika, będąca redaktorem serwisu.

Warunki ogólne

Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym firmy Elabika są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.

Dane zamieszczone w serwisie internetowym firmy Elabika chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność firmy Elabika lub ich autorów.

Korzystanie z serwisu internetowego firmy Elabika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym firmy Elabika w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.

Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody firmy Elabika, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).

Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym firmy Elabika, z zastrzeżeniem ust. 6

Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego firmy Elabika, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla firmy Elabika lub firm hostujących serwis WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.

Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym firmy Elabika jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody firmy Elabika.

W przypadku uzyskania pisemnej zgody firmy Elabika na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym firmy Elabika, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:

  • wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  • wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego firmy Elabika poprzez podanie źródła w postaci www.elabi.pl - Nasze Misie Pracują dla Ciebie

Otrzymując dostęp do stron firmy Elabika użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

Szata graficzna stanowi własność IntraCOM.pl S.C., który udziela zgody na przedruk lub wykorzystanie wizerunku strony w postaci nie zmienionej mającej swe odwołania w rzeczywistości.

Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. Firma Elabika nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).

Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności firmy Elabika

Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Firma Elabika nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu internetowego firmy Elabika lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:

  • interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  • niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;
  • Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez firmę Elabika wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.

Obowiązywanie zasad

Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.

Firma Elabika ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

Serwis zaprojektowany i wykonany przez:

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl

Wspomagany przez autorski

  • System Zarządzania Treścią InCMS.
do góry